główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.03.2020

OR.0050.44.2020

Zarządzenie Nr 44/2020
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia I przetargu pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

Miejscowość

Nr działki

pow. w ha

w tym użytki w ha

Nr księgi wieczystej

Proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy

1.Zdrowa

298

0,49

 

ŁIV- 0,46 , ŁWIV- 0,03

 

CZ1C/00099890/7

 

1,00

 

Razem pow. 0,49 ha Razem czynsz 1,00 q

 

w składzie:

Przewodniczący- Bożena Lara

Członek- Dawid Smolarek

Członek- Marta Walaszczyk

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2020 r. o godz. 9:00.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.