główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.07.2019

OR.0050.111.2019

Zarządzenie Nr 111/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia w bezpłatne użyczenie części działki pod boisko do piłki nożnej i siatkowej dla mieszkańców sołectwa Lipicze na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony cześć działki 658/1 oraz 658/2 w wymiarach 130x50 metrów, obręb geodezyjny Lipicze, księga wieczysta CZ1C/00061356/7 od współwłaścicieli działki którzy posiadają udział: Ryszard Śpiewak w 1/3 części, Wiesław Śpiewak w 1/3 części oraz Agnieszka Śpiewak-Maligłówka w 1/3 części.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.