główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.04.2019

OR.0050.60.2019

Zarządzenie Nr 60/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie:  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadzie.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1083 o pow. 0,2900 ha, położonej w miejscowości Zawada, obręb geodezyjny 0020- Zawada, k. m.2 , księga wieczysta CZ1C/00167917/1.

W/w przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2019r.

w składzie:

Przewodniczący- Bożena Lara

Członek- Teresa Michoń

Członek- Marta Walaszczyk

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.