główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.04.2019

 

OR.0050.55.2019

Zarządzenie Nr 55/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego na okres do 3 lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się na okres do 3 lat tj. od 01.05.2019 r. do 30.04.2022r.  umowę najmu części lokalu użytkowego nr 4 o pow. 4m2 położonego w budynku komunalno-użytkowym w Zawadzie przy ul. Częstochowskiej 6A, na parterze, z wejściem od strony ul. Ogrodowej, na działce o nr ewid. 492/3 o pow. 0,0857 ha, księga wieczysta CZ1C/00126619/3, obręb Zawada, z przeznaczeniem na siedzibę oddziału PKS OFFICINA Sp. z o.o. na prowadzenie działalności związanej z transportem.

§ 2. Ustalam miesięczny czynsz najmu w wysokości 13,90 zł za 1m2 + właściwa stawka VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.