główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.01.2019

OR.0050.13.2019

Zarządzenie Nr 13/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego na okres do 3 miesięcy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wynajmuje się  na okres do 3 miesięcy tj. od 01.02.2019r. do 30.04.2019r. część lokalu użytkowego nr 4  o pow. 4 m2  położonego w budynku komunalno-użytkowym w Zawadzie przy ul. Częstochowskiej 6A,na parterze, z wejściem od strony ul. Ogrodowej, na działce o nr ewid. 492/3 o pow. 0,0857 ha, księga wieczysta CZ1C/00126619/3, obręb Zawada, z przeznaczeniem na siedzibę oddziału PKS OFFICINA Sp. z o. o na prowadzenie działalności związanej z transportem.

§ 2. Ustalam miesięczny czynsz najmu w wysokości 13,90 zł za 1 m2  +  właściwa stawka VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr 13/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego na okres do 3 miesięcy.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 i art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wynajmuje się  na okres do 3 miesięcy tj. od 01.02.2019r. do 30.04.2019r. część lokalu użytkowego nr 4  o pow. 4 m2  położonego w budynku komunalno-użytkowym w Zawadzie przy ul. Częstochowskiej 6A,na parterze, z wejściem od strony ul. Ogrodowej, na działce o nr ewid. 492/3 o pow. 0,0857 ha, księga wieczysta CZ1C/00126619/3, obręb Zawada, z przeznaczeniem na siedzibę oddziału PKS OFFICINA Sp. z o. o na prowadzenie działalności związanej z transportem.

§ 2. Ustalam miesięczny czynsz najmu w wysokości 13,90 zł za 1 m2  +  właściwa stawka VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.