główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 78/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.05.2016

 OR.0050.78.2016

 
Zarządzenie nr  78/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 09-05-2016 r.
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice.
 
 
Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.),
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30-09-2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice, dokonuje się następujących zmian:
 
1.   w §  2 ust.2, skreśla się lit h – dotyczący konserwatora. 
2.   w § 8 ust. 3, skreśla się lit. i.
3.   w § 21 skreśla pkt.7 lit a dotyczący konserwatora.
4.   w § 25 skreśla się pkt 7.
 
§ 2.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice - Struktura organizacyjna Urzędu, otrzymuje nowe brzmienie w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Złącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice – Wykaz stanowisk i etatów, otrzymuje nowe brzmienie w postaci załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załączniki:
Załącznik nr 156 KB
Załącznik nr 216 KB