główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 140/2006 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.12.2006r.

ZARZĄDZENIE NR 140/2006
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie: powołania zespołu powypadkowego

zarządzam co następuje

§ 1.

Na podstawie §3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24grudnia 2003 roku w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakomjednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej ztytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierciprzyznawania odszkodowań członkom ich rodzin zarządzam powołanie zespołupowypadkowego w celu przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego.

§ 2.

W składzespołu wchodzą:

1. AndrzejŁęgowik – specjalista ds. BHP Urzędu Gminy Kłomnice,

2. PrzemysławZieliński – Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych,

3. Marcin Milc– Naczelnik OSP Kłomnice.

§ 3.

Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.