główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 6316

1. Data: 2019-08-08 15:01
Dział: Inne > Petycje > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja o zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc. 
Wykonanie: Paweł Wysocki