główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 6065

1. Data: 2019-03-06 10:02
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór kandydatów do komisji- konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów
Wykonanie: Karolina Gonera