główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 4503

1. Data: 2015-11-18 13:21
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Wykonanie: Paweł Wysocki
2. Data: 2015-11-18 11:20
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
Wykonanie: Katarzyna Duda