główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3928

1. Data: 2014-11-07 14:38
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartyego konkursu ofert.
Wykonanie: Katarzyna Duda
2. Data: 2014-11-07 14:37
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartyego konkursu ofert.
Wykonanie: Katarzyna Duda
3. Data: 2014-11-07 14:35
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartyego konkursu ofert.
Wykonanie: Katarzyna Duda