główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3863

1. Data: 2014-09-30 13:34
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kuiltury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice pod nazwą: Propagowanie rozwoju sportu i rekreacji sołectwa Rzeki
Wykonanie: Katarzyna Duda
2. Data: 2014-09-30 12:45
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kuiltury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice pod nazwą: Propagowanie rozwoju sportu i rekreacji sołectwa Rzeki
Wykonanie: Katarzyna Duda
3. Data: 2014-09-30 12:42
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kuiltury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice pod nazwą: Propagowanie rozwoju sportu i rekreacji sołectwa Rzeki
Wykonanie: Katarzyna Duda