główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3809

1. Data: 2014-08-08 10:40
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Katarzyna Duda
2. Data: 2014-08-08 10:39
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Katarzyna Duda
3. Data: 2014-08-08 10:37
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Katarzyna Duda