główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3566

1. Data: 2014-01-27 08:49
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO p.n. "Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2014"
Wykonanie: Paweł Wysocki
2. Data: 2014-01-27 08:49
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO p.n. "Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2014"
Wykonanie: Paweł Wysocki
3. Data: 2014-01-27 08:48
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO p.n. ?Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2014?
Wykonanie: Paweł Wysocki