główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3279

1. Data: 2013-05-07 14:28
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. "Koncert Oratoryjny w 96 rocznicę śmierci Edwarda Reszke"
Wykonanie: Paweł Wysocki
2. Data: 2013-04-10 13:02
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. "Koncert Oratoryjny w 96 rocznicę śmierci Edwarda Reszke"
Wykonanie: Paweł Wysocki
3. Data: 2013-04-10 13:01
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. ?Koncert Oratoryjny w 96 rocznicę śmierci Edwarda Reszke?
Wykonanie: Paweł Wysocki