główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3212

1. Data: 2013-03-27 14:09
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2013.
Wykonanie: Paweł Wysocki
2. Data: 2013-03-06 07:39
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2013.
Wykonanie: Paweł Wysocki
3. Data: 2013-03-05 07:42
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2013.
Wykonanie: Paweł Wysocki
4. Data: 2013-03-04 15:51
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2013.
Wykonanie: Paweł Wysocki
5. Data: 2013-03-04 07:41
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2013.
Wykonanie: Paweł Wysocki
6. Data: 2013-03-01 07:51
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2013.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7. Data: 2013-02-28 14:59
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2013.
Wykonanie: Paweł Wysocki
8. Data: 2013-02-28 14:26
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2013.
Wykonanie: Paweł Wysocki
9. Data: 2013-02-28 14:06
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2013.
Wykonanie: Paweł Wysocki
10. Data: 2013-02-28 13:34
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2013.
Wykonanie: Paweł Wysocki
11. Data: 2013-02-28 13:32
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach Gminy Kłomnice w roku 2013.
Wykonanie: Paweł Wysocki