główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3198

1. Data: 2013-03-13 14:39
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego p.n. "Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2013"
Wykonanie: Paweł Wysocki
2. Data: 2013-02-12 13:15
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego p.n. "Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2013"
Wykonanie: Paweł Wysocki
3. Data: 2013-02-12 13:14
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego p.n. "Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2013"
Wykonanie: Paweł Wysocki
4. Data: 2013-02-12 13:14
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego p.n. ?Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2013?
Wykonanie: Paweł Wysocki