główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3197

1. Data: 2013-03-14 07:50
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
2. Data: 2013-03-13 14:43
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
3. Data: 2013-03-13 14:42
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
4. Data: 2013-02-11 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
5. Data: 2013-02-11 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi > Rok 2013 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki