główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3437

1. Data: 2013-10-03 15:29
Dział: Inne > Małe Granty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada p.t. "Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców sołectwa Zawada"
Wykonanie: Paweł Wysocki
2. Data: 2013-10-02 14:31
Dział: Inne > Małe Granty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada p.t. "Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców sołectwa Zawada"
Wykonanie: Paweł Wysocki
3. Data: 2013-10-02 14:29
Dział: Inne > Małe Granty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada p.t. "Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców sołectwa Zawada"
Wykonanie: Paweł Wysocki
4. Data: 2013-10-02 14:28
Dział: Inne > Małe Granty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada p.t. ?Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców sołectwa Zawada?
Wykonanie: Paweł Wysocki
5. Data: 2013-10-02 14:28
Dział: Inne > Małe Granty
Opis zmian: dodanie artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada p.t. ?Propagowanie kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród mieszkańców sołectwa Zawada?
Wykonanie: Paweł Wysocki