główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 4994

1. Data: 2016-12-19 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie stron postępowania
Wykonanie: Barbara Sośniak
2. Data: 2016-12-19 14:44
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie stron postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów, żądań przed wydaniem decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczgólne korzystanie z wód rzeki Warty dla potrzeb Małej Elektrowni Wodnej w Zawadzie.
Wykonanie: Barbara Sośniak