główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2941. Data: 2018-02-12 14:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
2942. Data: 2018-02-12 14:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
2943. Data: 2018-02-12 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
2944. Data: 2018-02-12 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
2945. Data: 2018-02-06 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Marlena Bąk
2946. Data: 2018-02-06 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Marlena Bąk
2947. Data: 2018-02-06 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marlena Bąk
2948. Data: 2018-02-06 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marlena Bąk
2949. Data: 2018-02-05 10:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
2950. Data: 2018-02-05 08:30
Dział: Inne > Rejestry i ewidencje > pozostałe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłomnice.
Wykonanie: Dawid Smolarek
2951. Data: 2018-02-05 08:25
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Dawid Smolarek
2952. Data: 2018-02-02 15:56
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2018. Dodatkowy opis redaktora: konkurs ofert
Wykonanie: Robert Kępa
2953. Data: 2018-02-02 15:53
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2018
Wykonanie: Robert Kępa
2954. Data: 2018-02-02 15:50
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2018. Dodatkowy opis redaktora: konkurs ofert
Wykonanie: Robert Kępa
2955. Data: 2018-02-02 15:49
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2018
Wykonanie: Robert Kępa
2956. Data: 2018-01-29 10:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zmówienia 2018 rok
Wykonanie: Aleksandra Stepień
2957. Data: 2018-01-29 10:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zmówienia 2018 rok
Wykonanie: Aleksandra Stepień
2958. Data: 2018-01-24 11:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
2959. Data: 2018-01-23 15:57
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 225/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
2960. Data: 2018-01-23 15:44
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 210/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.12.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
2961. Data: 2018-01-23 15:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 225/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
2962. Data: 2018-01-22 15:25
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.01.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2963. Data: 2018-01-22 15:24
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.01.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2964. Data: 2018-01-22 15:23
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
2965. Data: 2018-01-22 15:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 221/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
2966. Data: 2018-01-22 15:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 223/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
2967. Data: 2018-01-22 15:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 224/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
2968. Data: 2018-01-22 15:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 224/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
2969. Data: 2018-01-22 15:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 223/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
2970. Data: 2018-01-22 15:13
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 222/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki