główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

271. Data: 2019-09-19 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej w miejscowości Pacierzów.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
272. Data: 2019-09-19 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej w miejscowości Pacierzów.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
273. Data: 2019-09-18 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat w miejscowości Nieznanice.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
274. Data: 2019-09-17 11:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
275. Data: 2019-09-17 11:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat części lokalu użytkowego w miejscowosci Kłomnice.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
276. Data: 2019-09-16 14:22
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
277. Data: 2019-09-16 14:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
278. Data: 2019-09-16 14:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
279. Data: 2019-09-16 14:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.07.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
280. Data: 2019-09-16 14:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 137/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.09.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
281. Data: 2019-09-16 14:15
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 136/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.09.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
282. Data: 2019-09-16 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 135/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
283. Data: 2019-09-16 14:12
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 134/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
284. Data: 2019-09-16 14:11
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 133/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
285. Data: 2019-09-16 14:11
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 132/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
286. Data: 2019-09-16 14:10
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 131/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.08.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
287. Data: 2019-09-16 14:09
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 130/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.08.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
288. Data: 2019-09-16 14:08
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 129/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
289. Data: 2019-09-16 14:07
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 128/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.08.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
290. Data: 2019-09-16 14:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 127/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.08.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
291. Data: 2019-09-16 14:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 126/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
292. Data: 2019-09-16 14:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 125/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
293. Data: 2019-09-16 14:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 124/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.08.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
294. Data: 2019-09-16 14:02
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 123/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
295. Data: 2019-09-16 11:56
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 16 września 2019 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
296. Data: 2019-09-13 10:58
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12 września 2019 roku
Wykonanie: Paweł Wysocki
297. Data: 2019-09-13 10:57
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11 września 2019 roku
Wykonanie: Paweł Wysocki
298. Data: 2019-09-13 10:56
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11 września 2019 roku
Wykonanie: Paweł Wysocki
299. Data: 2019-09-12 13:26
Dział: Inne > Rejestry i ewidencje > pozostałe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłomnice.
Wykonanie: Dawid Smolarek
300. Data: 2019-09-12 12:26
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Dawid Smolarek