główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

271. Data: 2019-11-19 15:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej ul. Lisiej w miejscowości Garnek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
272. Data: 2019-11-19 15:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej ul. Lisiej w miejscowości Garnek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
273. Data: 2019-11-19 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
274. Data: 2019-11-19 15:08
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM nie powodującym utrudnień i konieczności zmian w organizacji ruchu
Wykonanie: Karolina Gonera
275. Data: 2019-11-19 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
276. Data: 2019-11-19 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
277. Data: 2019-11-19 13:55
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
278. Data: 2019-11-19 13:45
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
279. Data: 2019-11-19 08:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
280. Data: 2019-11-18 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
281. Data: 2019-11-18 13:56
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
282. Data: 2019-11-18 13:55
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
283. Data: 2019-11-18 13:54
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
284. Data: 2019-11-18 13:49
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 178/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
285. Data: 2019-11-18 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 178/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
286. Data: 2019-11-18 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 177/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
287. Data: 2019-11-18 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 176/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
288. Data: 2019-11-18 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 175/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
289. Data: 2019-11-18 13:22
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XII.2019
Wykonanie: Ewelina Wilk
290. Data: 2019-11-18 12:56
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XII.2019
Wykonanie: Ewelina Wilk
291. Data: 2019-11-18 12:55
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XII.2019
Wykonanie: Ewelina Wilk
292. Data: 2019-11-18 11:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
293. Data: 2019-11-18 10:39
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 174/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
294. Data: 2019-11-18 10:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 174/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
295. Data: 2019-11-18 10:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 173/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
296. Data: 2019-11-18 10:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 172/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
297. Data: 2019-11-18 10:28
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 170/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
298. Data: 2019-11-18 10:28
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 171/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
299. Data: 2019-11-18 10:26
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 170/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
300. Data: 2019-11-18 10:18
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 169/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki