główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

241. Data: 2020-01-29 13:03
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 27.01.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
242. Data: 2020-01-29 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont dróg gminnych w miejscowościach: Adamów ul. Żabia oraz Zdrowa ul. Leśna
Wykonanie: Aleksandra Stepień
243. Data: 2020-01-29 12:07
Dział: Prawo Lokalne > Nagrania Sesji Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja Rady Gminy Kłomnice Nr 15 z dnia 30.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
244. Data: 2020-01-29 12:07
Dział: Prawo Lokalne > Nagrania Sesji Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja Rady Gminy Kłomnice Nr 15 z dnia 30.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
245. Data: 2020-01-29 11:59
Dział: Prawo Lokalne > Nagrania Sesji Rady Gminy > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja Rady Gminy Kłomnice Nr 16 z dnia 28.01.2020
Wykonanie: Paweł Wysocki
246. Data: 2020-01-29 11:52
Dział: Inne > Nabór > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU
Wykonanie: Paweł Wysocki
247. Data: 2020-01-27 10:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.01.2020
Wykonanie: Karolina Gonera
248. Data: 2020-01-27 10:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.01.2020
Wykonanie: Karolina Gonera
249. Data: 2020-01-27 10:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.01.2020
Wykonanie: Karolina Gonera
250. Data: 2020-01-27 10:29
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.01.2020
Wykonanie: Karolina Gonera
251. Data: 2020-01-27 10:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.01.2020
Wykonanie: Karolina Gonera
252. Data: 2020-01-27 10:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
253. Data: 2020-01-27 10:25
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
254. Data: 2020-01-27 10:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
255. Data: 2020-01-27 10:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
256. Data: 2020-01-27 10:07
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
257. Data: 2020-01-27 10:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
258. Data: 2020-01-27 10:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
259. Data: 2020-01-27 10:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
260. Data: 2020-01-27 10:03
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
261. Data: 2020-01-27 10:03
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
262. Data: 2020-01-27 09:03
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.01.2020 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
263. Data: 2020-01-27 08:57
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.01.2020 r.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
264. Data: 2020-01-22 13:14
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Dawid Smolarek
265. Data: 2020-01-21 08:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
266. Data: 2020-01-21 08:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
267. Data: 2020-01-21 08:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
268. Data: 2020-01-20 14:43
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.01.2020 r.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
269. Data: 2020-01-20 13:13
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XV.2019
Wykonanie: Ewelina Wilk
270. Data: 2020-01-20 13:12
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XV.2019
Wykonanie: Ewelina Wilk