główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

2011. Data: 2018-06-27 08:18
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2012. Data: 2018-06-27 08:15
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2013. Data: 2018-06-26 15:16
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 19.06.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2014. Data: 2018-06-26 15:15
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego
Wykonanie: Paweł Wysocki
2015. Data: 2018-06-26 14:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 925 000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
2016. Data: 2018-06-26 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 925 000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
2017. Data: 2018-06-26 13:10
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Dawid Smolarek
2018. Data: 2018-06-25 07:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości w Garnku.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
2019. Data: 2018-06-21 14:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2020. Data: 2018-06-21 14:02
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.06.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2021. Data: 2018-06-21 14:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 88/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.06.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2022. Data: 2018-06-21 14:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
2023. Data: 2018-06-21 14:00
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
2024. Data: 2018-06-20 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
2025. Data: 2018-06-20 13:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.05.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2026. Data: 2018-06-20 13:15
Dział: Załatwianie Spraw > Formularze do pobrania
Opis zmian: usunięcie artykułu: Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego
Wykonanie: Paweł Wysocki
2027. Data: 2018-06-20 13:14
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Wykonanie: Paweł Wysocki
2028. Data: 2018-06-20 13:13
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Wykonanie: Paweł Wysocki
2029. Data: 2018-06-20 09:50
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych
Wykonanie: Paweł Wysocki
2030. Data: 2018-06-20 09:44
Dział: Inne > Jednostki pomocnicze > Sołectwa >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz sołectw i sołtysów gminy Kłomnice na kadencję 2015-2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
2031. Data: 2018-06-20 09:16
Dział: Inne > Jednostki pomocnicze > Sołectwa >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz sołectw i sołtysów gminy Kłomnice na kadencję 2015-2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
2032. Data: 2018-06-18 14:56
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2033. Data: 2018-06-18 14:56
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2034. Data: 2018-06-18 14:54
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2035. Data: 2018-06-18 14:52
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
2036. Data: 2018-06-18 14:52
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
2037. Data: 2018-06-18 14:26
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2038. Data: 2018-06-18 14:25
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2039. Data: 2018-06-18 14:23
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.06.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
2040. Data: 2018-06-18 14:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.06.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki