główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

181. Data: 2019-12-02 15:35
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 183/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
182. Data: 2019-12-02 13:56
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Dawid Smolarek
183. Data: 2019-12-02 10:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 177/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.11.2019
Wykonanie: Karolina Gonera
184. Data: 2019-12-02 09:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 182/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
185. Data: 2019-12-02 09:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 182/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
186. Data: 2019-12-02 09:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 182/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
187. Data: 2019-12-02 09:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 182/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
188. Data: 2019-12-02 08:22
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 165/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
189. Data: 2019-11-29 11:54
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna
Wykonanie: Barbara Sośniak
190. Data: 2019-11-29 11:54
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna
Wykonanie: Barbara Sośniak
191. Data: 2019-11-29 11:53
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna. Dodatkowy opis redaktora: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice
Wykonanie: Barbara Sośniak
192. Data: 2019-11-29 11:52
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna
Wykonanie: Barbara Sośniak
193. Data: 2019-11-29 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza w Kłomnicach w okresie styczeń - czerwiec 2020r
Wykonanie: Robert Gonera
194. Data: 2019-11-29 10:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza w Kłomnicach w okresie styczeń - czerwiec 2020r
Wykonanie: Robert Gonera
195. Data: 2019-11-29 10:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
196. Data: 2019-11-29 10:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
197. Data: 2019-11-29 10:04
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. . Dodatkowy opis redaktora: Dodano protokół z konsultacji
Wykonanie: Paweł Wysocki
198. Data: 2019-11-29 08:54
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
199. Data: 2019-11-29 07:50
Dział: Prawo Lokalne > Nagrania Sesji Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja Rady Gminy Kłomnice Nr 14 z dnia 28.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
200. Data: 2019-11-28 08:09
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 181/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
201. Data: 2019-11-28 08:07
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 180/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
202. Data: 2019-11-28 08:07
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 179/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
203. Data: 2019-11-28 08:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 176/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
204. Data: 2019-11-28 08:02
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 173/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
205. Data: 2019-11-27 11:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
206. Data: 2019-11-27 11:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
207. Data: 2019-11-27 11:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
208. Data: 2019-11-27 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 300 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wykonanie: Aleksandra Stepień
209. Data: 2019-11-26 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
210. Data: 2019-11-26 11:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kłomnice i jej jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Aleksandra Stepień