główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1351. Data: 2018-02-12 15:28
Dział: Inne > Nabór > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownik Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nieznanicach
Wykonanie: Paweł Wysocki
1352. Data: 2018-02-12 14:57
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1353. Data: 2018-02-12 14:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1354. Data: 2018-02-12 14:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1355. Data: 2018-02-12 14:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1356. Data: 2018-02-12 14:52
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1357. Data: 2018-02-12 14:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
1358. Data: 2018-02-12 14:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
1359. Data: 2018-02-12 14:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
1360. Data: 2018-02-12 14:46
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
1361. Data: 2018-02-12 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
1362. Data: 2018-02-12 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
1363. Data: 2018-02-06 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Marlena Bąk
1364. Data: 2018-02-06 12:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Marlena Bąk
1365. Data: 2018-02-06 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marlena Bąk
1366. Data: 2018-02-06 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Marlena Bąk
1367. Data: 2018-02-05 10:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
1368. Data: 2018-02-05 08:30
Dział: Inne > Rejestry i ewidencje > pozostałe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłomnice.
Wykonanie: Dawid Smolarek
1369. Data: 2018-02-05 08:25
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Dawid Smolarek
1370. Data: 2018-02-02 15:56
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2018. Dodatkowy opis redaktora: konkurs ofert
Wykonanie: Robert Kępa
1371. Data: 2018-02-02 15:53
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2018
Wykonanie: Robert Kępa
1372. Data: 2018-02-02 15:50
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2018. Dodatkowy opis redaktora: konkurs ofert
Wykonanie: Robert Kępa
1373. Data: 2018-02-02 15:49
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2018
Wykonanie: Robert Kępa
1374. Data: 2018-01-29 10:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zmówienia 2018 rok
Wykonanie: Aleksandra Stepień
1375. Data: 2018-01-29 10:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zmówienia 2018 rok
Wykonanie: Aleksandra Stepień
1376. Data: 2018-01-24 11:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
1377. Data: 2018-01-23 15:57
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 225/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
1378. Data: 2018-01-23 15:44
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 210/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.12.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
1379. Data: 2018-01-23 15:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 225/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2017
Wykonanie: Paweł Wysocki
1380. Data: 2018-01-22 15:25
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.01.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki