główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1291. Data: 2019-05-02 12:43
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarzadu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
1292. Data: 2019-05-02 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
1293. Data: 2019-05-02 12:29
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
1294. Data: 2019-05-02 08:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadzie.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
1295. Data: 2019-04-30 14:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
1296. Data: 2019-04-30 14:39
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
1297. Data: 2019-04-30 14:39
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.04.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
1298. Data: 2019-04-30 13:24
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
1299. Data: 2019-04-30 13:23
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
1300. Data: 2019-04-30 13:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
1301. Data: 2019-04-30 13:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.04.2019
Wykonanie: Karolina Gonera
1302. Data: 2019-04-30 13:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
1303. Data: 2019-04-30 13:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Karolina Gonera
1304. Data: 2019-04-30 12:29
Dział: Urząd > Struktura organizacyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
1305. Data: 2019-04-30 12:11
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
1306. Data: 2019-04-30 12:09
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
1307. Data: 2019-04-30 12:08
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 kwietnia 2019r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
1308. Data: 2019-04-29 14:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat położonych w miejscowości Konary.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
1309. Data: 2019-04-26 15:39
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
1310. Data: 2019-04-25 14:16
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Radni >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 za rok 2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1311. Data: 2019-04-25 14:16
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Radni >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 za rok 2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1312. Data: 2019-04-25 14:15
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Radni >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023 za rok 2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1313. Data: 2019-04-23 14:10
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Wykonanie: Adam Worwąg
1314. Data: 2019-04-23 14:10
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2019 roku.
Wykonanie: Adam Worwąg
1315. Data: 2019-04-19 12:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont kuchni i zaplecza w Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazu oraz budową wentylacji mechanicznej kuchni
Wykonanie: Aleksandra Stepień
1316. Data: 2019-04-18 12:26
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Nr DCZ-532-132019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I
Wykonanie: Paweł Wysocki
1317. Data: 2019-04-18 12:25
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Nr DCZ-532-132019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I
Wykonanie: Paweł Wysocki
1318. Data: 2019-04-18 12:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.04.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
1319. Data: 2019-04-18 12:18
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
1320. Data: 2019-04-17 15:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.04.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki