główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1021. Data: 2018-10-08 15:35
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 138/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dni 05.10.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1022. Data: 2018-10-08 15:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 138/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dni 05.10.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1023. Data: 2018-10-08 15:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 137/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dni
Wykonanie: Paweł Wysocki
1024. Data: 2018-10-08 15:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 136/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dni
Wykonanie: Paweł Wysocki
1025. Data: 2018-10-08 10:46
Dział: Inne > Wybory > Wybory samorządowe 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
1026. Data: 2018-10-08 10:45
Dział: Inne > Wybory > Wybory samorządowe 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
1027. Data: 2018-10-05 14:26
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice o konsultacjach społecznych
Wykonanie: Paweł Wysocki
1028. Data: 2018-10-05 14:26
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice o konsultacjach społecznych
Wykonanie: Paweł Wysocki
1029. Data: 2018-10-05 14:25
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice o konsultacjach społecznych
Wykonanie: Paweł Wysocki
1030. Data: 2018-10-05 14:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 135/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.10.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1031. Data: 2018-10-05 14:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 135/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.10.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1032. Data: 2018-10-05 14:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 135/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.10.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1033. Data: 2018-10-05 14:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 135/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.10.2018
Wykonanie: Paweł Wysocki
1034. Data: 2018-10-05 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 134/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
1035. Data: 2018-10-05 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 133/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
1036. Data: 2018-10-05 09:18
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2023.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
1037. Data: 2018-10-05 09:13
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2023.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
1038. Data: 2018-10-05 09:11
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2023.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
1039. Data: 2018-10-04 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia poniżej 30 000 euro > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony w miejscowości rzerzęczyce
Wykonanie: Aleksandra Stepień
1040. Data: 2018-10-03 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego położonej w miejscowości Garnek.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
1041. Data: 2018-10-02 09:07
Dział: Inne > Rejestry i ewidencje > pozostałe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłomnice.
Wykonanie: Dawid Smolarek
1042. Data: 2018-10-02 09:05
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Dawid Smolarek
1043. Data: 2018-10-01 15:34
Dział: Inne > Wybory > Wybory samorządowe 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Urzędnika Wyborczego z dnia 1 października 2018 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
1044. Data: 2018-10-01 15:32
Dział: Inne > Wybory > Wybory samorządowe 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Urzędnika Wyborczego z dnia 1 października 2018 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
1045. Data: 2018-10-01 13:39
Dział: Inne > Wybory > Wybory samorządowe 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 1 października 2018 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
1046. Data: 2018-10-01 13:36
Dział: Inne > Wybory > Wybory samorządowe 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 1 października 2018 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
1047. Data: 2018-10-01 13:31
Dział: Inne > Wybory > Wybory samorządowe 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 28 września 2018 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
1048. Data: 2018-10-01 13:30
Dział: Inne > Wybory > Wybory samorządowe 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 28 września 2018 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
1049. Data: 2018-10-01 13:26
Dział: Inne > Wybory > Wybory samorządowe 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 1 października 2018 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
1050. Data: 2018-09-28 14:27
Dział: Inne > Wybory > Wybory samorządowe 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 28 września 2018 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki