główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

961. Data: 2019-07-09 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
962. Data: 2019-07-09 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
963. Data: 2019-07-09 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
964. Data: 2019-07-09 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
965. Data: 2019-07-09 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
966. Data: 2019-07-09 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
967. Data: 2019-07-09 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
968. Data: 2019-07-09 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
969. Data: 2019-07-09 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
970. Data: 2019-07-09 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
971. Data: 2019-07-09 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
972. Data: 2019-07-09 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
973. Data: 2019-07-09 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie wrzesień - grudzień 2019
Wykonanie: Robert Gonera
974. Data: 2019-07-09 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
975. Data: 2019-07-09 10:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
976. Data: 2019-07-05 13:49
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 64/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
977. Data: 2019-07-05 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 65/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
978. Data: 2019-07-05 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 66/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
979. Data: 2019-07-05 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 67/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
980. Data: 2019-07-05 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 68/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
981. Data: 2019-07-05 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 69/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
982. Data: 2019-07-05 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 70/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
983. Data: 2019-07-05 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 71/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
984. Data: 2019-07-05 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 72/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
985. Data: 2019-07-05 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 73/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
986. Data: 2019-07-05 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 74/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
987. Data: 2019-07-05 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 75/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
988. Data: 2019-07-05 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 76/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
989. Data: 2019-07-05 13:45
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 77/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
990. Data: 2019-07-05 13:45
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 78/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki