główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

931. Data: 2019-07-17 11:25
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego
Wykonanie: Barbara Sośniak
932. Data: 2019-07-17 11:24
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie Starosty Częstochowskiego
Wykonanie: Barbara Sośniak
933. Data: 2019-07-17 11:19
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Dawid Smolarek
934. Data: 2019-07-16 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
935. Data: 2019-07-15 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
936. Data: 2019-07-12 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
937. Data: 2019-07-12 14:07
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
938. Data: 2019-07-12 12:08
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
939. Data: 2019-07-12 12:08
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
940. Data: 2019-07-12 12:07
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
941. Data: 2019-07-12 12:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
942. Data: 2019-07-12 12:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
943. Data: 2019-07-12 11:58
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
944. Data: 2019-07-12 11:56
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
945. Data: 2019-07-12 11:55
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
946. Data: 2019-07-09 15:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
947. Data: 2019-07-09 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
948. Data: 2019-07-09 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
949. Data: 2019-07-09 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
950. Data: 2019-07-09 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
951. Data: 2019-07-09 15:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
952. Data: 2019-07-09 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
953. Data: 2019-07-09 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
954. Data: 2019-07-09 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
955. Data: 2019-07-09 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
956. Data: 2019-07-09 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
957. Data: 2019-07-09 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
958. Data: 2019-07-09 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
959. Data: 2019-07-09 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
960. Data: 2019-07-09 11:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie wrzesień - grudzień 2019
Wykonanie: Robert Gonera