główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

91. Data: 2020-01-21 08:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
92. Data: 2020-01-21 08:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
93. Data: 2020-01-21 08:39
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
94. Data: 2020-01-20 14:43
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.01.2020 r.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
95. Data: 2020-01-20 13:13
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XV.2019
Wykonanie: Ewelina Wilk
96. Data: 2020-01-20 13:12
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XV.2019
Wykonanie: Ewelina Wilk
97. Data: 2020-01-17 09:11
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XIV.2019
Wykonanie: Ewelina Wilk
98. Data: 2020-01-17 09:07
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr XIV.2019
Wykonanie: Ewelina Wilk
99. Data: 2020-01-17 09:06
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XIV.2019
Wykonanie: Ewelina Wilk
100. Data: 2020-01-03 12:36
Dział: Inne > Nabór > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor d/s gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
101. Data: 2020-01-03 12:36
Dział: Inne > Nabór > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor d/s gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
102. Data: 2020-01-03 12:33
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.01.2020
Wykonanie: Paweł Wysocki
103. Data: 2020-01-03 12:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.01.2020
Wykonanie: Paweł Wysocki
104. Data: 2020-01-03 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
105. Data: 2020-01-03 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
106. Data: 2019-12-31 10:38
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 185/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
107. Data: 2019-12-31 10:28
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 197/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
108. Data: 2019-12-31 10:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 196/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
109. Data: 2019-12-30 11:42
Dział: Inne > Nabór > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na stanowisko Referent d/s ochrony środowiska
Wykonanie: Paweł Wysocki
110. Data: 2019-12-24 11:53
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Utrzymanie czystości i porządku w gminach >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Dawid Smolarek
111. Data: 2019-12-23 14:33
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Wykonanie: Paweł Wysocki
112. Data: 2019-12-23 14:32
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Wykonanie: Paweł Wysocki
113. Data: 2019-12-23 14:32
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Wykonanie: Paweł Wysocki
114. Data: 2019-12-23 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 195/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
115. Data: 2019-12-23 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 195/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
116. Data: 2019-12-23 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 195/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
117. Data: 2019-12-23 14:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 195/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
118. Data: 2019-12-19 08:00
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 194/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
119. Data: 2019-12-18 15:05
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 193/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.12.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
120. Data: 2019-12-18 14:58
Dział: Inne > Nabór > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i ochrony środowiska
Wykonanie: Paweł Wysocki