główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8131. Data: 2014-01-28 15:13
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykonanie: Paweł Wysocki
8132. Data: 2014-01-28 15:09
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykonanie: Paweł Wysocki
8133. Data: 2014-01-28 15:09
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykonanie: Paweł Wysocki
8134. Data: 2014-01-28 15:08
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykonanie: Paweł Wysocki
8135. Data: 2014-01-28 12:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roboty budowlane polegające na realizacji dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w szybie obudowanym przy Zespole Szkół w Skrzydlowie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8136. Data: 2014-01-28 09:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Witkowicach - luty 2014r.
Wykonanie: Robert Gonera
8137. Data: 2014-01-28 09:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Witkowicach - luty 2014r.
Wykonanie: Robert Gonera
8138. Data: 2014-01-28 09:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Witkowicach - luty 2014r.
Wykonanie: Robert Gonera
8139. Data: 2014-01-28 09:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Witkowicach - luty 2014r.
Wykonanie: Robert Gonera
8140. Data: 2014-01-28 09:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Witkowicach - luty 2014r.
Wykonanie: Robert Gonera
8141. Data: 2014-01-28 09:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Witkowicach - luty 2014r.
Wykonanie: Robert Gonera
8142. Data: 2014-01-28 09:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Witkowicach - luty 2014r.
Wykonanie: Robert Gonera
8143. Data: 2014-01-28 09:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Witkowicach - luty 2014r.
Wykonanie: Robert Gonera
8144. Data: 2014-01-27 08:49
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8145. Data: 2014-01-27 08:49
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO p.n. "Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2014"
Wykonanie: Paweł Wysocki
8146. Data: 2014-01-27 08:49
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO p.n. "Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2014"
Wykonanie: Paweł Wysocki
8147. Data: 2014-01-27 08:48
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO p.n. ?Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2014?
Wykonanie: Paweł Wysocki
8148. Data: 2014-01-27 07:52
Dział: Załatwianie Spraw > Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna skrzynka podawcza
Wykonanie: Paweł Wysocki
8149. Data: 2014-01-24 13:38
Dział: Załatwianie Spraw > Elektroniczna skrzynka podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna skrzynka podawcza
Wykonanie: Paweł Wysocki
8150. Data: 2014-01-24 13:33
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8151. Data: 2014-01-23 15:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8152. Data: 2014-01-23 15:03
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8153. Data: 2014-01-23 15:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8154. Data: 2014-01-23 14:58
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
8155. Data: 2014-01-23 14:57
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8156. Data: 2014-01-23 14:56
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8157. Data: 2014-01-23 14:55
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8158. Data: 2014-01-22 13:40
Dział: Inne > Nabór > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
Wykonanie: Paweł Wysocki
8159. Data: 2014-01-22 13:39
Dział: Inne > Nabór > Rok 2013 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
Wykonanie: Paweł Wysocki
8160. Data: 2014-01-21 10:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roboty budowlane polegające na realizacji dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w szybie obudowanym przy Zespole Szkół w Skrzydlowie
Wykonanie: Aleksandra Stepień