główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8101. Data: 2014-02-06 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8102. Data: 2014-02-06 15:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8103. Data: 2014-02-06 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8104. Data: 2014-02-06 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8105. Data: 2014-02-06 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8106. Data: 2014-02-06 12:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Witkowicach - luty 2014r.
Wykonanie: Robert Gonera
8107. Data: 2014-02-05 12:20
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykonanie: Katarzyna Duda
8108. Data: 2014-02-05 09:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roboty budowlane polegające na realizacji dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych w szybie obudowanym przy Zespole Szkół w Skrzydlowie
Wykonanie: Marlena Bąk
8109. Data: 2014-02-04 07:59
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2013 >
Opis zmian: dodanie artykułu: WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA IV KWARTAŁY 2013 ROKU
Wykonanie: Paweł Wysocki
8110. Data: 2014-02-03 15:35
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Rzerzęczycach
Wykonanie: Katarzyna Duda
8111. Data: 2014-02-03 15:33
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Nieznanicach
Wykonanie: Katarzyna Duda
8112. Data: 2014-02-03 15:03
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Nieznanicach
Wykonanie: Katarzyna Duda
8113. Data: 2014-02-03 15:02
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Nieznanicach
Wykonanie: Katarzyna Duda
8114. Data: 2014-02-03 15:02
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Nieznanicach
Wykonanie: Katarzyna Duda
8115. Data: 2014-02-03 15:01
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Nieznanicach
Wykonanie: Katarzyna Duda
8116. Data: 2014-02-03 14:58
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Rzerzęczycach
Wykonanie: Katarzyna Duda
8117. Data: 2014-02-03 14:57
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Rzerzęczycach
Wykonanie: Katarzyna Duda
8118. Data: 2014-02-03 14:52
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych ?Moje boisko - Orlik 2012? w Rzerzęczycach
Wykonanie: Katarzyna Duda
8119. Data: 2014-02-03 14:31
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013r położonych na obszarze gminy Kłomnice
Wykonanie: Urszula Bajdur
8120. Data: 2014-02-03 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013r położonych na obszarze gminy Kłomnice
Wykonanie: Urszula Bajdur
8121. Data: 2014-02-03 07:44
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
Wykonanie: Paweł Wysocki
8122. Data: 2014-01-31 14:49
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
Wykonanie: Paweł Wysocki
8123. Data: 2014-01-31 14:47
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. "Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2014".
Wykonanie: Paweł Wysocki
8124. Data: 2014-01-31 14:46
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. ?Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2014".
Wykonanie: Paweł Wysocki
8125. Data: 2014-01-30 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych
Wykonanie: Urszula Bajdur
8126. Data: 2014-01-30 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych
Wykonanie: Urszula Bajdur
8127. Data: 2014-01-30 10:41
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8128. Data: 2014-01-30 07:33
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykonanie: Paweł Wysocki
8129. Data: 2014-01-29 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych, użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8130. Data: 2014-01-29 07:41
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykonanie: Paweł Wysocki