główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

811. Data: 2019-09-05 21:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej w miejscowości Pacierzów.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
812. Data: 2019-09-05 21:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej w miejscowości Pacierzów.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
813. Data: 2019-09-05 20:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej w miejscowości Pacierzów.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
814. Data: 2019-09-05 09:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 119/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.07.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
815. Data: 2019-09-04 11:39
Dział: Inne > Nabór > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ D/S URBANISTYKI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.
Wykonanie: Paweł Wysocki
816. Data: 2019-08-30 14:14
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Paweł Wysocki
817. Data: 2019-08-30 14:14
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Paweł Wysocki
818. Data: 2019-08-29 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat położonej w miejscowości Zdrowa.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
819. Data: 2019-08-29 09:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat położonej w miejscowości Rzeki Wielkie.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
820. Data: 2019-08-29 09:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat położonej w miejscowości Zdrowa.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
821. Data: 2019-08-23 10:20
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. (wyciąg)
Wykonanie: Paweł Wysocki
822. Data: 2019-08-20 14:31
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego Witkowice - etap I
Wykonanie: Bożena Lara
823. Data: 2019-08-14 14:46
Dział: Inne > Nabór > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA  DOTYCZĄCA  NABORU NA  GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ  D/S  URBANISTYKI, PLANOWANIA  I  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.
Wykonanie: Paweł Wysocki
824. Data: 2019-08-14 14:45
Dział: Inne > Nabór > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie naborze na wolne stanowisko urzędnicze  główny specjalista d/s urbanistyki,  planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
825. Data: 2019-08-14 14:43
Dział: Inne > Nabór > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie naborze na wolne stanowisko urzędnicze  główny specjalista d/s urbanistyki,  planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
826. Data: 2019-08-14 13:08
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
827. Data: 2019-08-14 13:08
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
828. Data: 2019-08-14 13:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.06.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
829. Data: 2019-08-14 13:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 114/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.07.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
830. Data: 2019-08-14 13:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie
Wykonanie: Aleksandra Stepień
831. Data: 2019-08-14 12:56
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 113/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.07.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
832. Data: 2019-08-14 11:02
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 122/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.08.2019. Dodatkowy opis redaktora: Poprawiono błąd związany z data w załączniku.
Wykonanie: Paweł Wysocki
833. Data: 2019-08-14 10:54
Dział: Inne > Nabór > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie naborze na wolne stanowisko urzędnicze  główny specjalista d/s urbanistyki,  planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Paweł Wysocki
834. Data: 2019-08-08 15:01
Dział: Inne > Petycje > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja o zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc. 
Wykonanie: Paweł Wysocki
835. Data: 2019-08-08 14:58
Dział: Inne > Petycje > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja  o zebranie ofert rynkowych w obszarze telekomunikacji oraz dokonanie analizy wydatków.
Wykonanie: Paweł Wysocki
836. Data: 2019-08-07 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych w miejscowości Zdrowa wraz z siecią wodociągową
Wykonanie: Aleksandra Stepień
837. Data: 2019-08-07 12:12
Dział: Inne > Nabór > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ D/S URBANISTYKI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE
Wykonanie: Paweł Wysocki
838. Data: 2019-08-07 12:07
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.07.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
839. Data: 2019-08-07 12:06
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 104/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 05.07.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
840. Data: 2019-08-07 12:04
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 103/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.07.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki