główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8071. Data: 2014-02-20 10:33
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 16/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8072. Data: 2014-02-20 10:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8073. Data: 2014-02-20 10:30
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8074. Data: 2014-02-20 10:29
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8075. Data: 2014-02-20 10:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
8076. Data: 2014-02-20 10:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
8077. Data: 2014-02-20 10:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8078. Data: 2014-02-20 10:26
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8079. Data: 2014-02-20 10:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8080. Data: 2014-02-20 09:49
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 9/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8081. Data: 2014-02-19 13:43
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2014
Wykonanie: Katarzyna Duda
8082. Data: 2014-02-19 13:41
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2014
Wykonanie: Katarzyna Duda
8083. Data: 2014-02-19 13:40
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2014
Wykonanie: Katarzyna Duda
8084. Data: 2014-02-18 11:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot. wydzierżawienia części działek pod ustawienie kontenerów na odzież używaną
Wykonanie: Urszula Bajdur
8085. Data: 2014-02-18 11:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot. wydzierżawienia części działek pod ustawienie kontenerów na odzież używaną. Dodatkowy opis redaktora: dopisano działkę
Wykonanie: Urszula Bajdur
8086. Data: 2014-02-18 08:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot. wydzierżawienia części działek pod ustawienie kontenerów na odzież używaną
Wykonanie: Urszula Bajdur
8087. Data: 2014-02-18 08:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot. wydzierżawienia części działek pod ustawienie kontenerów na odzież używaną. Dodatkowy opis redaktora: zmiana numeru działki
Wykonanie: Urszula Bajdur
8088. Data: 2014-02-17 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnych położonych w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
8089. Data: 2014-02-17 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. wydzierżawienia części działek pod ustawienie kontenerów na odzież używaną
Wykonanie: Urszula Bajdur
8090. Data: 2014-02-12 13:43
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Rzerzęczycach
Wykonanie: Katarzyna Duda
8091. Data: 2014-02-12 13:13
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Rzerzęczycach
Wykonanie: Katarzyna Duda
8092. Data: 2014-02-12 12:24
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Rzerzęczycach
Wykonanie: Katarzyna Duda
8093. Data: 2014-02-12 10:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego z funkcją kulturalną przy ul. Wolności w Karczewicach, działka nr ewid. 177, gm. Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8094. Data: 2014-02-10 12:22
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. "Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Kłomnice w roku 2014".
Wykonanie: Katarzyna Duda
8095. Data: 2014-02-07 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego z funkcją kulturalną przy ul. Wolności w Karczewicach, działka nr ewid. 177, gm. Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8096. Data: 2014-02-07 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego z funkcją kulturalną przy ul. Wolności w Karczewicach, działka nr ewid. 177, gm. Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8097. Data: 2014-02-07 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego z funkcją kulturalną przy ul. Wolności w Karczewicach, działka nr ewid. 177, gm. Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8098. Data: 2014-02-07 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego z funkcją kulturalną przy ul. Wolności w Karczewicach, działka nr ewid. 177, gm. Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8099. Data: 2014-02-07 14:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego z funkcją kulturalną przy ul. Wolności w Karczewicach, działka nr ewid. 177, gm. Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8100. Data: 2014-02-06 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014.
Wykonanie: Aleksandra Stepień