główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8041. Data: 2014-02-28 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8042. Data: 2014-02-28 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8043. Data: 2014-02-28 11:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8044. Data: 2014-02-28 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8045. Data: 2014-02-28 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8046. Data: 2014-02-27 09:03
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 26.02.2014r.
Wykonanie: Bożena Lara
8047. Data: 2014-02-26 11:28
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Katarzyna Duda
8048. Data: 2014-02-26 11:19
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Katarzyna Duda
8049. Data: 2014-02-26 11:11
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Katarzyna Duda
8050. Data: 2014-02-26 11:09
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w środowiskach seniorów z terenu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Katarzyna Duda
8051. Data: 2014-02-26 10:20
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Udział społeczeństwa >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
Wykonanie: Anna Rogalska
8052. Data: 2014-02-26 09:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych
Wykonanie: Urszula Bajdur
8053. Data: 2014-02-26 09:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych. Dodatkowy opis redaktora: aktualizacja numeru
Wykonanie: Urszula Bajdur
8054. Data: 2014-02-26 09:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot.wydzierżawienia nieruchomości rolnych
Wykonanie: Urszula Bajdur
8055. Data: 2014-02-26 09:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot.wydzierżawienia nieruchomości rolnych. Dodatkowy opis redaktora: zaktualizowano nr dzialki
Wykonanie: Urszula Bajdur
8056. Data: 2014-02-26 08:13
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Udział społeczeństwa >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa fermy brojlerów w miejscowości Zawada
Wykonanie: Anna Rogalska
8057. Data: 2014-02-26 08:10
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Udział społeczeństwa >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa fermy brojlerów w miejscowości Zawada
Wykonanie: Anna Rogalska
8058. Data: 2014-02-26 08:09
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Udział społeczeństwa >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa fermy brojlerów w miejscowości Zawada
Wykonanie: Anna Rogalska
8059. Data: 2014-02-26 08:09
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Udział społeczeństwa >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa fermy brojlerów w miejscowości Zawada
Wykonanie: Anna Rogalska
8060. Data: 2014-02-26 08:08
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Udział społeczeństwa >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa fermy brojlerów w miejscowości Zawada
Wykonanie: Anna Rogalska
8061. Data: 2014-02-26 07:59
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Udział społeczeństwa >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa fermy brojlerów w miejscowości Zawada
Wykonanie: Anna Rogalska
8062. Data: 2014-02-26 07:57
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Udział społeczeństwa >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa fermy brojlerów w miejscowości Zawada
Wykonanie: Anna Rogalska
8063. Data: 2014-02-25 12:38
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot.wydzierżawienia nieruchomości rolnych
Wykonanie: Urszula Bajdur
8064. Data: 2014-02-25 12:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot.wydzierżawienia nieruchomości rolnych. Dodatkowy opis redaktora: Wykaz dot.wydzierżawienia nieruchomości rolnych
Wykonanie: Urszula Bajdur
8065. Data: 2014-02-25 12:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych
Wykonanie: Urszula Bajdur
8066. Data: 2014-02-25 12:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych. Dodatkowy opis redaktora: poprawiono nr działki
Wykonanie: Urszula Bajdur
8067. Data: 2014-02-21 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot. wydzierżawienia części działek pod ustawienie kontenerów na odzież używaną
Wykonanie: Urszula Bajdur
8068. Data: 2014-02-21 13:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot. wydzierżawienia części działek pod ustawienie kontenerów na odzież używaną. Dodatkowy opis redaktora: pomyłka przy numerze
Wykonanie: Urszula Bajdur
8069. Data: 2014-02-20 11:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8070. Data: 2014-02-20 10:36
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki