główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

8011. Data: 2014-03-04 15:26
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 250/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8012. Data: 2014-03-04 15:21
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 249/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8013. Data: 2014-03-04 15:21
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 249/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8014. Data: 2014-03-04 15:20
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 248/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8015. Data: 2014-03-04 15:18
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 247/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8016. Data: 2014-03-04 15:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
8017. Data: 2014-03-04 14:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8018. Data: 2014-03-04 14:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8019. Data: 2014-03-04 11:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 246/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8020. Data: 2014-03-04 11:38
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 245/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8021. Data: 2014-03-04 11:37
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 245/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8022. Data: 2014-03-04 11:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8023. Data: 2014-03-04 11:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8024. Data: 2014-03-04 11:11
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 18/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
8025. Data: 2014-03-04 10:38
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2013 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXIX/2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
8026. Data: 2014-03-03 13:23
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
Wykonanie: Paweł Wysocki
8027. Data: 2014-03-03 07:49
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
Wykonanie: Paweł Wysocki
8028. Data: 2014-02-28 13:53
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
Wykonanie: Paweł Wysocki
8029. Data: 2014-02-28 13:51
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
Wykonanie: Paweł Wysocki
8030. Data: 2014-02-28 13:49
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
Wykonanie: Paweł Wysocki
8031. Data: 2014-02-28 13:41
Dział: Inne > Nabór > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.
Wykonanie: Paweł Wysocki
8032. Data: 2014-02-28 13:26
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałalnia Uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014
Wykonanie: Katarzyna Duda
8033. Data: 2014-02-28 13:24
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałalnia Uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014
Wykonanie: Katarzyna Duda
8034. Data: 2014-02-28 13:22
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie
Wykonanie: Katarzyna Duda
8035. Data: 2014-02-28 11:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8036. Data: 2014-02-28 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8037. Data: 2014-02-28 11:46
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8038. Data: 2014-02-28 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8039. Data: 2014-02-28 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
8040. Data: 2014-02-28 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień