główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7981. Data: 2014-03-07 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7982. Data: 2014-03-07 09:55
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7983. Data: 2014-03-07 09:55
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 20/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7984. Data: 2014-03-07 07:37
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych
Wykonanie: Paweł Wysocki
7985. Data: 2014-03-06 07:46
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych
Wykonanie: Paweł Wysocki
7986. Data: 2014-03-05 15:39
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych
Wykonanie: Paweł Wysocki
7987. Data: 2014-03-05 15:21
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych
Wykonanie: Paweł Wysocki
7988. Data: 2014-03-05 15:20
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7989. Data: 2014-03-05 15:15
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7990. Data: 2014-03-05 15:10
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7991. Data: 2014-03-05 14:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7992. Data: 2014-03-05 14:15
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7993. Data: 2014-03-05 09:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7994. Data: 2014-03-05 09:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7995. Data: 2014-03-05 09:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7996. Data: 2014-03-05 09:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 24/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7997. Data: 2014-03-05 09:15
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7998. Data: 2014-03-05 09:12
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7999. Data: 2014-03-05 08:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot.wydzierżawienia nieruchomości rolnych
Wykonanie: Urszula Bajdur
8000. Data: 2014-03-05 08:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych
Wykonanie: Urszula Bajdur
8001. Data: 2014-03-05 08:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych. Dodatkowy opis redaktora: pow.ogółem
Wykonanie: Urszula Bajdur
8002. Data: 2014-03-05 08:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot.wydzierżawienia nieruchomości rolnych
Wykonanie: Urszula Bajdur
8003. Data: 2014-03-05 08:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz dot.wydzierżawienia nieruchomości rolnych. Dodatkowy opis redaktora: pow.ogółem
Wykonanie: Urszula Bajdur
8004. Data: 2014-03-04 15:33
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 254/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8005. Data: 2014-03-04 15:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 253/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8006. Data: 2014-03-04 15:31
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 253/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8007. Data: 2014-03-04 15:31
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 253/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8008. Data: 2014-03-04 15:29
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 252/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8009. Data: 2014-03-04 15:29
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 252/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
8010. Data: 2014-03-04 15:27
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 251/XXX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki