główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7831. Data: 2014-04-08 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości rolnej
Wykonanie: Urszula Bajdur
7832. Data: 2014-04-08 07:41
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie
Wykonanie: Paweł Wysocki
7833. Data: 2014-04-07 09:11
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice o wyłożeniu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: Bożena Lara
7834. Data: 2014-04-07 08:11
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7835. Data: 2014-04-07 08:08
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie
Wykonanie: Paweł Wysocki
7836. Data: 2014-04-04 13:54
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie
Wykonanie: Paweł Wysocki
7837. Data: 2014-04-04 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży działek rolnych w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
7838. Data: 2014-04-04 09:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży działek rolnych w Zdrowej
Wykonanie: Urszula Bajdur
7839. Data: 2014-04-03 10:38
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 3/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7840. Data: 2014-04-03 10:37
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: 3/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7841. Data: 2014-04-03 10:12
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: 2/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7842. Data: 2014-04-02 15:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7843. Data: 2014-04-02 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7844. Data: 2014-04-02 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7845. Data: 2014-04-02 15:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7846. Data: 2014-04-02 15:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7847. Data: 2014-04-02 13:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7848. Data: 2014-04-02 12:17
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz B - decyzje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ- 1/2014
Wykonanie: Anna Rogalska
7849. Data: 2014-04-02 12:15
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz B - decyzje
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ- 1/2014
Wykonanie: Anna Rogalska
7850. Data: 2014-04-01 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów z miejscowości Lipicze w roku szkolnym 2013/2014 do Zespołu Szkół w Kłomnicach
Wykonanie: Robert Gonera
7851. Data: 2014-04-01 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów z miejscowości Lipicze w roku szkolnym 2013/2014 do Zespołu Szkół w Kłomnicach
Wykonanie: Robert Gonera
7852. Data: 2014-04-01 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów z miejscowości Lipicze w roku szkolnym 2013/2014 do Zespołu Szkół w Kłomnicach
Wykonanie: Robert Gonera
7853. Data: 2014-04-01 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów z miejscowości Lipicze w roku szkolnym 2013/2014 do Zespołu Szkół w Kłomnicach
Wykonanie: Robert Gonera
7854. Data: 2014-04-01 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów z miejscowości Lipicze w roku szkolnym 2013/2014 do Zespołu Szkół w Kłomnicach
Wykonanie: Robert Gonera
7855. Data: 2014-04-01 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów z miejscowości Lipicze w roku szkolnym 2013/2014 do Zespołu Szkół w Kłomnicach
Wykonanie: Robert Gonera
7856. Data: 2014-04-01 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów z miejscowości Lipicze w roku szkolnym 2013/2014 do Zespołu Szkół w Kłomnicach
Wykonanie: Robert Gonera
7857. Data: 2014-04-01 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów z miejscowości Lipicze w roku szkolnym 2013/2014 do Zespołu Szkół w Kłomnicach
Wykonanie: Robert Gonera
7858. Data: 2014-04-01 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Dowóz uczniów z miejscowości Lipicze w roku szkolnym 2013/2014 do Zespołu Szkół w Kłomnicach
Wykonanie: Robert Gonera
7859. Data: 2014-04-01 13:03
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie Przeciwdziałalnia Uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014
Wykonanie: Katarzyna Duda
7860. Data: 2014-03-31 08:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz do dzierżawy gruntów rolnych
Wykonanie: Urszula Bajdur