główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7801. Data: 2014-04-15 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa napowietrzno - kablowej linii oświetlenia ulicznego pomiędzy istniejącymi słupami linii napowietrznej nN oraz montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej nN wzdłuż ulicy Kolejowej w Kłomnicach.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7802. Data: 2014-04-15 15:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa napowietrzno - kablowej linii oświetlenia ulicznego pomiędzy istniejącymi słupami linii napowietrznej nN oraz montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej nN wzdłuż ulicy Kolejowej w Kłomnicach.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7803. Data: 2014-04-15 15:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa napowietrzno - kablowej linii oświetlenia ulicznego pomiędzy istniejącymi słupami linii napowietrznej nN oraz montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej nN wzdłuż ulicy Kolejowej w Kłomnicach.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7804. Data: 2014-04-15 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXI/2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7805. Data: 2014-04-15 13:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa targowiska w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7806. Data: 2014-04-15 11:52
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Nr XXXI/2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7807. Data: 2014-04-15 11:38
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 264/XXXI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7808. Data: 2014-04-15 11:36
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA WÓJTA GMINY KŁOMNICE
Wykonanie: Paweł Wysocki
7809. Data: 2014-04-10 15:14
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz B - decyzje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ- 1/2014
Wykonanie: Anna Rogalska
7810. Data: 2014-04-10 15:10
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz B - postanowienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 1/2014 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
7811. Data: 2014-04-10 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Naprawa uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach stanowiących własność Gminy Kłomnice przy pomocy Patchera w roku 2014
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7812. Data: 2014-04-10 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Naprawa uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach stanowiących własność Gminy Kłomnice przy pomocy Patchera w roku 2014
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7813. Data: 2014-04-10 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Naprawa uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach stanowiących własność Gminy Kłomnice przy pomocy Patchera w roku 2014
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7814. Data: 2014-04-10 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Naprawa uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach stanowiących własność Gminy Kłomnice przy pomocy Patchera w roku 2014
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7815. Data: 2014-04-10 10:07
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 1/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7816. Data: 2014-04-10 10:06
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7817. Data: 2014-04-10 10:06
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 3/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7818. Data: 2014-04-10 10:03
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz B - decyzje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ- 1/2014
Wykonanie: Anna Rogalska
7819. Data: 2014-04-10 09:50
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz B - postanowienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 1/2014 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
7820. Data: 2014-04-10 09:50
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz B - postanowienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 1/2014 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
7821. Data: 2014-04-10 09:45
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.04.2014r. o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kłomnice.
Wykonanie: Bożena Lara
7822. Data: 2014-04-10 09:24
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 3/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7823. Data: 2014-04-10 09:23
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 3/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7824. Data: 2014-04-10 09:17
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7825. Data: 2014-04-10 09:16
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7826. Data: 2014-04-10 09:04
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 1/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7827. Data: 2014-04-10 09:03
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 1/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7828. Data: 2014-04-09 11:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dowóz uczniów z miejscowości Lipicze w roku szkolnym 2013/2014 do Zespołu Szkół w Kłomnicach
Wykonanie: Robert Gonera
7829. Data: 2014-04-09 08:17
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie
Wykonanie: Paweł Wysocki
7830. Data: 2014-04-09 07:43
Dział: Inne > Wybory > Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Częstochowie
Wykonanie: Paweł Wysocki