główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7591. Data: 2014-05-16 12:17
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Kierownicy jednostek oświatowych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7592. Data: 2014-05-16 12:17
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Kierownicy jednostek oświatowych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7593. Data: 2014-05-16 12:17
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Kierownicy jednostek oświatowych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7594. Data: 2014-05-16 12:16
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Kierownicy jednostek oświatowych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7595. Data: 2014-05-16 12:16
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Kierownicy jednostek oświatowych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7596. Data: 2014-05-16 12:14
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Kierownicy jednostek oświatowych >
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7597. Data: 2014-05-16 12:13
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wykonanie: Paweł Wysocki
7598. Data: 2014-05-16 12:12
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wykonanie: Paweł Wysocki
7599. Data: 2014-05-16 12:12
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wykonanie: Paweł Wysocki
7600. Data: 2014-05-16 12:08
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7601. Data: 2014-05-16 12:08
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7602. Data: 2014-05-16 12:08
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7603. Data: 2014-05-16 12:07
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7604. Data: 2014-05-16 12:05
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7605. Data: 2014-05-16 12:04
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7606. Data: 2014-05-16 12:04
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7607. Data: 2014-05-16 12:03
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7608. Data: 2014-05-16 12:01
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Przewodniczący Rady >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy
Wykonanie: Paweł Wysocki
7609. Data: 2014-05-16 07:39
Dział: Urząd > Organizacja urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja urzędu
Wykonanie: Paweł Wysocki
7610. Data: 2014-05-15 08:05
Dział: Urząd > Organizacja urzędu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Organizacja urzędu
Wykonanie: Paweł Wysocki
7611. Data: 2014-05-14 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa ulicy Księżej oraz przebudowa ulicy Gwiezdnej w miejscowosci Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7612. Data: 2014-05-14 11:52
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 14.05.2014r.
Wykonanie: Anna Rogalska
7613. Data: 2014-05-14 11:51
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dn. 14.05.2014r.
Wykonanie: Anna Rogalska
7614. Data: 2014-05-14 11:37
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: 5/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7615. Data: 2014-05-13 14:41
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7616. Data: 2014-05-13 14:40
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 54/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7617. Data: 2014-05-13 12:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa napowietrzno - kablowej linii oświetlenia ulicznego pomiędzy istniejącymi słupami linii napowietrznej nN oraz montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach linii napowietrznej nN wzdłuż ulicy Kolejowej w Kłomnicach.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7618. Data: 2014-05-13 11:07
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 54/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.05.2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7619. Data: 2014-05-13 10:08
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 271/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7620. Data: 2014-05-13 08:11
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 273/XXXIII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.04.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki