główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7531. Data: 2014-11-05 10:44
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7532. Data: 2014-11-05 10:04
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: 7/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7533. Data: 2014-11-05 08:34
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7534. Data: 2014-11-04 15:52
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7535. Data: 2014-11-04 07:53
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7536. Data: 2014-11-03 07:51
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7537. Data: 2014-10-31 09:47
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 31.10.2014r.
Wykonanie: Bożena Lara
7538. Data: 2014-10-31 07:54
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7539. Data: 2014-10-30 08:17
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7540. Data: 2014-10-30 08:17
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 22.10.2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7541. Data: 2014-10-30 08:16
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 28 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7542. Data: 2014-10-28 12:50
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 28 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7543. Data: 2014-10-28 12:43
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 28 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7544. Data: 2014-10-28 07:51
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 27 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7545. Data: 2014-10-27 15:26
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 27 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7546. Data: 2014-10-27 13:59
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
7547. Data: 2014-10-27 11:48
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7548. Data: 2014-10-27 11:41
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7549. Data: 2014-10-27 11:38
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7550. Data: 2014-10-27 11:35
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7551. Data: 2014-10-27 10:56
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7552. Data: 2014-10-27 09:13
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7553. Data: 2014-10-27 09:02
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7554. Data: 2014-10-27 08:55
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
7555. Data: 2014-10-27 07:51
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 22.10.2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7556. Data: 2014-10-24 17:01
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 23 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7557. Data: 2014-10-24 14:54
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 22.10.2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7558. Data: 2014-10-24 14:48
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 22.10.2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7559. Data: 2014-10-24 14:48
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7560. Data: 2014-10-24 14:33
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014.
Wykonanie: Katarzyna Duda