główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7501. Data: 2014-11-07 14:37
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartyego konkursu ofert.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7502. Data: 2014-11-07 14:35
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartyego konkursu ofert.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7503. Data: 2014-11-07 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na wynajęcie lokalu
Wykonanie: Urszula Bajdur
7504. Data: 2014-11-07 10:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na wynajęcie lokalu
Wykonanie: Urszula Bajdur
7505. Data: 2014-11-07 07:55
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 137/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.10.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7506. Data: 2014-11-07 07:53
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 136/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7507. Data: 2014-11-07 07:51
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 119/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7508. Data: 2014-11-06 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Urszula Bajdur
7509. Data: 2014-11-06 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na wynajęcie lokalu. Dodatkowy opis redaktora: usunięto z braku wszystkich danych
Wykonanie: Urszula Bajdur
7510. Data: 2014-11-06 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na wynajęcie lokalu
Wykonanie: Urszula Bajdur
7511. Data: 2014-11-06 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I przetargu na wynajęcie lokalu
Wykonanie: Urszula Bajdur
7512. Data: 2014-11-06 09:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7513. Data: 2014-11-05 10:46
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7514. Data: 2014-11-05 10:44
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7515. Data: 2014-11-05 10:04
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: 7/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7516. Data: 2014-11-05 08:34
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7517. Data: 2014-11-04 15:52
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7518. Data: 2014-11-04 07:53
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7519. Data: 2014-11-03 07:51
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7520. Data: 2014-10-31 09:47
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 31.10.2014r.
Wykonanie: Bożena Lara
7521. Data: 2014-10-31 07:54
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7522. Data: 2014-10-30 08:17
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7523. Data: 2014-10-30 08:17
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 22.10.2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7524. Data: 2014-10-30 08:16
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 28 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7525. Data: 2014-10-28 12:50
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 28 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7526. Data: 2014-10-28 12:43
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 28 października 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7527. Data: 2014-10-28 07:51
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 27 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7528. Data: 2014-10-27 15:26
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach z dnia 27 października 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7529. Data: 2014-10-27 13:59
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
7530. Data: 2014-10-27 11:48
Dział: Inne > Konsultacje społeczne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
Wykonanie: Katarzyna Duda