główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

751. Data: 2019-09-25 11:06
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.09.2019r.
Wykonanie: Barbara Sośniak
752. Data: 2019-09-25 11:05
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.09.2019r.
Wykonanie: Barbara Sośniak
753. Data: 2019-09-25 11:04
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.09.2019r.
Wykonanie: Barbara Sośniak
754. Data: 2019-09-24 11:22
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIARAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wykonanie: Maciej Derda
755. Data: 2019-09-24 11:11
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wykonanie: Maciej Derda
756. Data: 2019-09-24 11:11
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wykonanie: Maciej Derda
757. Data: 2019-09-24 11:00
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2019 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wykonanie: Paweł Wysocki
758. Data: 2019-09-23 08:16
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
759. Data: 2019-09-23 08:15
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
760. Data: 2019-09-23 08:15
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
761. Data: 2019-09-23 08:12
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
762. Data: 2019-09-23 08:12
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
763. Data: 2019-09-23 08:11
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
764. Data: 2019-09-20 14:32
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z losowań składów obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
765. Data: 2019-09-20 14:31
Dział: Inne > Wybory > Wybory parlamentarne 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokoły z losowań składów obwodowych komisji wyborczych
Wykonanie: Paweł Wysocki
766. Data: 2019-09-20 08:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej w miejscowości Pacierzów.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
767. Data: 2019-09-20 08:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej w miejscowości Pacierzów.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
768. Data: 2019-09-19 13:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej w miejscowości Pacierzów.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
769. Data: 2019-09-19 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi pozostałe > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej w miejscowości Pacierzów.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
770. Data: 2019-09-18 15:23
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat w miejscowości Nieznanice.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
771. Data: 2019-09-17 11:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat w drodze pisemnego przetargu ofert na dzierżawę.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
772. Data: 2019-09-17 11:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi na nieruchomości > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz dot. przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat części lokalu użytkowego w miejscowosci Kłomnice.
Wykonanie: Marta Walaszczyk
773. Data: 2019-09-16 14:22
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
774. Data: 2019-09-16 14:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
775. Data: 2019-09-16 14:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 111/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
776. Data: 2019-09-16 14:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.07.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
777. Data: 2019-09-16 14:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 137/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.09.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
778. Data: 2019-09-16 14:15
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 136/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.09.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
779. Data: 2019-09-16 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 135/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki
780. Data: 2019-09-16 14:12
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 134/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2019
Wykonanie: Paweł Wysocki