główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7411. Data: 2014-07-28 13:34
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 88/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.07.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7412. Data: 2014-07-28 13:32
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 87/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07.07.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7413. Data: 2014-07-28 13:13
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 86/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7414. Data: 2014-07-28 13:13
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 85/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7415. Data: 2014-07-28 13:12
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 84/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7416. Data: 2014-07-28 13:12
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 83/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7417. Data: 2014-07-23 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy hybrydowe) w miejscowościach: Garnek, Pacierzów, Zdrowa, Rzerzęczyce, Witkowice, Karczewice, Zawada
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7418. Data: 2014-07-21 08:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zawadzie
Wykonanie: Urszula Bajdur
7419. Data: 2014-07-21 08:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zawadzie
Wykonanie: Urszula Bajdur
7420. Data: 2014-07-18 08:27
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie dot. zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2014r położonych na obszarze gminy Klomnice
Wykonanie: Urszula Bajdur
7421. Data: 2014-07-17 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7422. Data: 2014-07-17 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7423. Data: 2014-07-17 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7424. Data: 2014-07-17 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7425. Data: 2014-07-17 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7426. Data: 2014-07-16 15:04
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice
Wykonanie: Katarzyna Duda
7427. Data: 2014-07-16 15:02
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice
Wykonanie: Katarzyna Duda
7428. Data: 2014-07-16 14:59
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice
Wykonanie: Katarzyna Duda
7429. Data: 2014-07-15 15:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy hybrydowe) w miejscowościach: Garnek, Pacierzów, Zdrowa, Rzerzęczyce, Witkowice, Karczewice, Zawada
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7430. Data: 2014-07-15 15:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy hybrydowe) w miejscowościach: Garnek, Pacierzów, Zdrowa, Rzerzęczyce, Witkowice, Karczewice, Zawada
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7431. Data: 2014-07-15 15:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy hybrydowe) w miejscowościach: Garnek, Pacierzów, Zdrowa, Rzerzęczyce, Witkowice, Karczewice, Zawada
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7432. Data: 2014-07-15 15:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy hybrydowe) w miejscowościach: Garnek, Pacierzów, Zdrowa, Rzerzęczyce, Witkowice, Karczewice, Zawada
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7433. Data: 2014-07-15 15:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (lampy hybrydowe) w miejscowościach: Garnek, Pacierzów, Zdrowa, Rzerzęczyce, Witkowice, Karczewice, Zawada
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7434. Data: 2014-07-09 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Lipicze (działki nr 660, 667, 678)
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7435. Data: 2014-07-09 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Lipicze (działki nr 660, 667, 678)
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7436. Data: 2014-07-09 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Lipicze (działki nr 660, 667, 678)
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7437. Data: 2014-07-09 13:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Lipicze (działki nr 660, 667, 678)
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7438. Data: 2014-07-09 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Lipicze (działki nr 660, 667, 678)
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7439. Data: 2014-07-03 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7440. Data: 2014-07-02 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr XXXIV/2014
Wykonanie: Paweł Wysocki