główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7321. Data: 2014-08-29 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7322. Data: 2014-08-29 14:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7323. Data: 2014-08-29 14:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7324. Data: 2014-08-29 13:41
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7325. Data: 2014-08-27 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Utwardzenie terenu (gminnej drogi wewnętrznej) betonową kostką brukową na części działki nr 267 położonej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Marlena Bąk
7326. Data: 2014-08-25 15:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7327. Data: 2014-08-25 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Utwardzenie terenu (gminnej drogi wewnętrznej) betonową kostką brukową na części działki nr 267 położonej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7328. Data: 2014-08-25 11:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7329. Data: 2014-08-25 11:36
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7330. Data: 2014-08-22 11:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w miejscowości Nieznanice oraz ulicy Polnej i Ogrodowej w miejscowości Zawada
Wykonanie: Marlena Bąk
7331. Data: 2014-08-22 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w miejscowości Nieznanice oraz ulicy Polnej i Ogrodowej w miejscowości Zawada
Wykonanie: Marlena Bąk
7332. Data: 2014-08-22 11:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w miejscowości Nieznanice oraz ulicy Polnej i Ogrodowej w miejscowości Zawada
Wykonanie: Marlena Bąk
7333. Data: 2014-08-20 11:49
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz A - wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: 6/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7334. Data: 2014-08-14 11:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne
Wykonanie: Marlena Bąk
7335. Data: 2014-08-14 11:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne
Wykonanie: Marlena Bąk
7336. Data: 2014-08-14 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne
Wykonanie: Marlena Bąk
7337. Data: 2014-08-13 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne
Wykonanie: Marlena Bąk
7338. Data: 2014-08-12 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne
Wykonanie: Marlena Bąk
7339. Data: 2014-08-12 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne
Wykonanie: Marlena Bąk
7340. Data: 2014-08-12 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne
Wykonanie: Marlena Bąk
7341. Data: 2014-08-12 12:04
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 12.08.2014r.
Wykonanie: Bożena Lara
7342. Data: 2014-08-12 11:39
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 12.08.2014r.
Wykonanie: Bożena Lara
7343. Data: 2014-08-12 11:36
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 12.08.2014r.
Wykonanie: Bożena Lara
7344. Data: 2014-08-11 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne
Wykonanie: Marlena Bąk
7345. Data: 2014-08-11 13:54
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne
Wykonanie: Marlena Bąk
7346. Data: 2014-08-11 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 2 199 440,00 na wyprzedzające sfinansowanie zadania pn.: Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno - kulturalne
Wykonanie: Marlena Bąk
7347. Data: 2014-08-08 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Utwardzenie terenu (gminnej drogi wewnętrznej) betonową kostką brukową na części działki nr 267 położonej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Marlena Bąk
7348. Data: 2014-08-08 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Utwardzenie terenu (gminnej drogi wewnętrznej) betonową kostką brukową na części działki nr 267 położonej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Marlena Bąk
7349. Data: 2014-08-08 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Utwardzenie terenu (gminnej drogi wewnętrznej) betonową kostką brukową na części działki nr 267 położonej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Marlena Bąk
7350. Data: 2014-08-08 14:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Utwardzenie terenu (gminnej drogi wewnętrznej) betonową kostką brukową na części działki nr 267 położonej w miejscowości Kłomnice.
Wykonanie: Marlena Bąk