główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7321. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7322. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7323. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7324. Data: 2015-01-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7325. Data: 2015-01-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7326. Data: 2015-01-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7327. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7328. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7329. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr 11.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7330. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 11.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7331. Data: 2015-01-07 09:39
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7332. Data: 2015-01-07 09:36
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 11.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7333. Data: 2015-01-05 09:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
7334. Data: 2014-12-30 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7335. Data: 2014-12-30 12:23
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Klomnice z dnia 30.12.2014r.
Wykonanie: Anna Rogalska
7336. Data: 2014-12-30 12:11
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2014r. o wydaniu postanowienia podejmującego postępowanie.
Wykonanie: Anna Rogalska
7337. Data: 2014-12-29 09:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7338. Data: 2014-12-27 08:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7339. Data: 2014-12-27 08:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7340. Data: 2014-12-24 12:31
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7341. Data: 2014-12-23 15:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7342. Data: 2014-12-23 15:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice w miesiącu styczniu oraz lutym 2015 roku
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7343. Data: 2014-12-23 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice w miesiącu styczniu oraz lutym 2015 roku
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7344. Data: 2014-12-23 14:39
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Klomnice z dnia 23.12.2014r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7345. Data: 2014-12-23 14:37
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Klomnice z dnia 23.12.2014r. o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
7346. Data: 2014-12-23 14:28
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz B - postanowienia
Opis zmian: dodanie artykułu: 8/2014 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
7347. Data: 2014-12-23 07:59
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr II/2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7348. Data: 2014-12-22 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice w miesiącu styczniu oraz lutym 2015 roku
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7349. Data: 2014-12-22 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7350. Data: 2014-12-22 12:57
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień