główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7291. Data: 2014-09-04 15:02
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Schronisko "AS" >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego schroniska dla zwierząt "AS"
Wykonanie: Paweł Wysocki
7292. Data: 2014-09-04 15:01
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Urząd >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7293. Data: 2014-09-04 15:00
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wykonanie: Paweł Wysocki
7294. Data: 2014-09-04 14:59
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Kierownicy jednostek oświatowych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7295. Data: 2014-09-04 14:58
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Kierownicy jednostek oświatowych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7296. Data: 2014-09-04 14:58
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Kierownicy jednostek oświatowych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7297. Data: 2014-09-04 14:57
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Kierownicy jednostek oświatowych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7298. Data: 2014-09-04 14:56
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Kierownicy jednostek oświatowych >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek oświatowych za rok 2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7299. Data: 2014-09-04 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w Śliwakowie (działka nr ewid.113) oraz ul. Zielonej i ul. Zastawie w Zdrowej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7300. Data: 2014-09-04 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w Śliwakowie (działka nr ewid.113) oraz ul. Zielonej i ul. Zastawie w Zdrowej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7301. Data: 2014-09-04 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w Śliwakowie (działka nr ewid.113) oraz ul. Zielonej i ul. Zastawie w Zdrowej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7302. Data: 2014-09-04 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w Śliwakowie (działka nr ewid.113) oraz ul. Zielonej i ul. Zastawie w Zdrowej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7303. Data: 2014-09-04 13:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej w Śliwakowie (działka nr ewid.113) oraz ul. Zielonej i ul. Zastawie w Zdrowej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7304. Data: 2014-09-02 15:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odnowa stanu istniejącego na drogach gminnych ul. Krótkiej w Kłomnicach i ul. Krótkiej w Karczewicach
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7305. Data: 2014-09-02 15:16
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 02.09.2014r.
Wykonanie: Bożena Lara
7306. Data: 2014-09-02 15:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odnowa stanu istniejącego na drogach gminnych ul. Krótkiej w Kłomnicach i ul. Krótkiej w Karczewicach
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7307. Data: 2014-09-02 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odnowa stanu istniejącego na drogach gminnych ul. Krótkiej w Kłomnicach i ul. Krótkiej w Karczewicach
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7308. Data: 2014-09-02 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Odnowa stanu istniejącego na drogach gminnych ul. Krótkiej w Kłomnicach i ul. Krótkiej w Karczewicach
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7309. Data: 2014-09-02 13:18
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 02.09.2014r.
Wykonanie: Bożena Lara
7310. Data: 2014-09-02 13:16
Dział: Prawo Lokalne > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 02.09.2014r.
Wykonanie: Bożena Lara
7311. Data: 2014-09-01 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
7312. Data: 2014-08-29 15:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7313. Data: 2014-08-29 15:45
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7314. Data: 2014-08-29 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7315. Data: 2014-08-29 14:34
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7316. Data: 2014-08-29 14:32
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7317. Data: 2014-08-29 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7318. Data: 2014-08-29 14:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7319. Data: 2014-08-29 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7320. Data: 2014-08-29 14:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień