główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7291. Data: 2014-12-30 12:11
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2014r. o wydaniu postanowienia podejmującego postępowanie.
Wykonanie: Anna Rogalska
7292. Data: 2014-12-29 09:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7293. Data: 2014-12-27 08:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7294. Data: 2014-12-27 08:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych użyteczności publicznych oraz innych nieruchomości będących własnością Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7295. Data: 2014-12-24 12:31
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7296. Data: 2014-12-23 15:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7297. Data: 2014-12-23 15:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice w miesiącu styczniu oraz lutym 2015 roku
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7298. Data: 2014-12-23 15:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice w miesiącu styczniu oraz lutym 2015 roku
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7299. Data: 2014-12-23 14:39
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Klomnice z dnia 23.12.2014r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Anna Rogalska
7300. Data: 2014-12-23 14:37
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Klomnice z dnia 23.12.2014r. o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
7301. Data: 2014-12-23 14:28
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz B - postanowienia
Opis zmian: dodanie artykułu: 8/2014 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
7302. Data: 2014-12-23 07:59
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr II/2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7303. Data: 2014-12-22 14:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice w miesiącu styczniu oraz lutym 2015 roku
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7304. Data: 2014-12-22 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7305. Data: 2014-12-22 12:57
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7306. Data: 2014-12-22 12:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7307. Data: 2014-12-22 11:27
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr II/2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7308. Data: 2014-12-22 10:44
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr II/2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7309. Data: 2014-12-22 10:42
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Nr I/2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7310. Data: 2014-12-22 10:42
Dział: Prawo Lokalne > Protokoły obrad Rady Gminy > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Nr I/2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7311. Data: 2014-12-22 10:40
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 10.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7312. Data: 2014-12-22 10:39
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 10.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7313. Data: 2014-12-22 10:37
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 7.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7314. Data: 2014-12-22 10:36
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 8.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7315. Data: 2014-12-22 10:36
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 9.III.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7316. Data: 2014-12-22 10:35
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 8.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7317. Data: 2014-12-22 10:33
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 7.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7318. Data: 2014-12-22 10:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 6.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7319. Data: 2014-12-19 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców Gminy Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7320. Data: 2014-12-16 15:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap IIb.
Wykonanie: Aleksandra Stepień