główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7261. Data: 2014-09-09 08:27
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7262. Data: 2014-09-09 08:25
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7263. Data: 2014-09-09 08:25
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7264. Data: 2014-09-09 08:24
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 67/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23.05.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7265. Data: 2014-09-09 08:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.05.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7266. Data: 2014-09-09 08:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 66/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.05.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7267. Data: 2014-09-09 08:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.07.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7268. Data: 2014-09-09 08:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 103/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7269. Data: 2014-09-09 08:19
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 104/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.08.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7270. Data: 2014-09-09 08:18
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 29/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10.03.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7271. Data: 2014-09-09 08:18
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 104/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.08.2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7272. Data: 2014-09-09 08:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 103/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7273. Data: 2014-09-09 07:51
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.07.2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7274. Data: 2014-09-08 16:01
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.07.2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7275. Data: 2014-09-08 16:00
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.07.2013
Wykonanie: Paweł Wysocki
7276. Data: 2014-09-08 15:59
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 102/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7277. Data: 2014-09-08 15:59
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 102/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7278. Data: 2014-09-08 15:58
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 101/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7279. Data: 2014-09-08 15:58
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 100/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia
Wykonanie: Paweł Wysocki
7280. Data: 2014-09-08 15:57
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02 września 2014r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7281. Data: 2014-09-05 14:48
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 99/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.07.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7282. Data: 2014-09-05 14:47
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 99/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.07.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7283. Data: 2014-09-05 14:22
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 98/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.07.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7284. Data: 2014-09-05 14:21
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 97/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.07.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7285. Data: 2014-09-05 10:50
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7286. Data: 2014-09-05 09:30
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7287. Data: 2014-09-05 09:30
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7288. Data: 2014-09-05 09:30
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Kłomnice oraz z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7289. Data: 2014-09-05 07:55
Dział: Inne > Rejestry i ewidencje > pozostałe >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłomnice.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7290. Data: 2014-09-05 07:39
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Schronisko "AS" >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego schroniska dla zwierząt "AS"
Wykonanie: Paweł Wysocki