główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7261. Data: 2015-01-13 08:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o wyniku przetargu. Dodatkowy opis redaktora: poprawiono ogłoszenie
Wykonanie: Urszula Bajdur
7262. Data: 2015-01-12 19:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7263. Data: 2015-01-12 16:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7264. Data: 2015-01-12 16:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7265. Data: 2015-01-08 12:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce - Etap IIa.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7266. Data: 2015-01-08 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap IIb.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7267. Data: 2015-01-07 15:16
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz E - raporty
Opis zmian: dodanie artykułu: 2/2014 Raport oceny oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Anna Rogalska
7268. Data: 2015-01-07 10:20
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 146/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7269. Data: 2015-01-07 10:18
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 146/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7270. Data: 2015-01-07 10:10
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 16.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7271. Data: 2015-01-07 10:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 17.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7272. Data: 2015-01-07 09:59
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 16.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7273. Data: 2015-01-07 09:54
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 15.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7274. Data: 2015-01-07 09:53
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7275. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7276. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7277. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7278. Data: 2015-01-07 09:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7279. Data: 2015-01-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7280. Data: 2015-01-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7281. Data: 2015-01-07 09:44
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7282. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7283. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7284. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr 11.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7285. Data: 2015-01-07 09:41
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 11.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7286. Data: 2015-01-07 09:39
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 12.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7287. Data: 2015-01-07 09:36
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr 11.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7288. Data: 2015-01-05 09:53
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2015 >
Opis zmian: dodanie artykułu: ogłoszenie o wyniku przetargu
Wykonanie: Urszula Bajdur
7289. Data: 2014-12-30 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pochodzących od mieszkańców gminy Kłomnice oraz odpadów wielkogabarytowych zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Kłomnice.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7290. Data: 2014-12-30 12:23
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Obwieszczenia
Opis zmian: dodanie artykułu: 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Klomnice z dnia 30.12.2014r.
Wykonanie: Anna Rogalska