główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7201. Data: 2014-09-26 23:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7202. Data: 2014-09-26 23:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7203. Data: 2014-09-26 23:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7204. Data: 2014-09-26 09:51
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład i godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach
Wykonanie: Paweł Wysocki
7205. Data: 2014-09-26 07:43
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7206. Data: 2014-09-25 07:42
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7207. Data: 2014-09-24 07:45
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7208. Data: 2014-09-23 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w Śliwakowie (działka nr ewid.113) oraz ul. Zielonej i ul. Zastawie w Zdrowej.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7209. Data: 2014-09-23 12:29
Dział: Inne > Ochrona środowiska > Rok 2014 - Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie > Formularz B - postanowienia
Opis zmian: dodanie artykułu: 6/2014 Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu
Wykonanie: Anna Rogalska
7210. Data: 2014-09-23 08:44
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 115/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7211. Data: 2014-09-23 07:50
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 65/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 22.05.2014r
Wykonanie: Paweł Wysocki
7212. Data: 2014-09-23 07:49
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 26/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7213. Data: 2014-09-23 07:49
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7214. Data: 2014-09-23 07:49
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.01.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7215. Data: 2014-09-22 11:38
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7216. Data: 2014-09-19 11:52
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 113/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7217. Data: 2014-09-19 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7218. Data: 2014-09-19 10:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7219. Data: 2014-09-19 10:33
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7220. Data: 2014-09-19 10:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7221. Data: 2014-09-19 10:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach przy ul. Częstochowskiej nr 22.
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7222. Data: 2014-09-19 07:55
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odnowa stanu istniejącego na drogach gminnych ul. Krótkiej w Kłomnicach i ul. Krótkiej w Karczewicach
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7223. Data: 2014-09-18 13:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej - ul. Janaszowskiej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej - ul. Zdrowskiej w miejscowości Kłomnice
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7224. Data: 2014-09-16 13:25
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o nazwie: Świetlica " Ochronka" w Garnku
Wykonanie: Katarzyna Duda
7225. Data: 2014-09-16 13:24
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o nazwie: Świetlica " Ochronka" w Garnku
Wykonanie: Katarzyna Duda
7226. Data: 2014-09-16 13:17
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o nazwie: Świetlica " Ochronka" w Garnku
Wykonanie: Katarzyna Duda
7227. Data: 2014-09-15 15:11
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 115/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7228. Data: 2014-09-15 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 114/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7229. Data: 2014-09-15 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 114/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7230. Data: 2014-09-15 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 114/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki