główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

7171. Data: 2014-09-30 12:42
Dział: Inne > Małe Granty > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu Upowszechniania kuiltury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice pod nazwą: Propagowanie rozwoju sportu i rekreacji sołectwa Rzeki
Wykonanie: Katarzyna Duda
7172. Data: 2014-09-29 15:28
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7173. Data: 2014-09-29 15:19
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7174. Data: 2014-09-29 15:13
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7175. Data: 2014-09-29 15:09
Dział: Inne > Konkursy ofert > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie na wsparcie realizacji zadania w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014.
Wykonanie: Katarzyna Duda
7176. Data: 2014-09-29 12:35
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 września 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7177. Data: 2014-09-29 12:35
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 września 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7178. Data: 2014-09-29 12:33
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29 września 2014 r.
Wykonanie: Paweł Wysocki
7179. Data: 2014-09-29 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 304/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7180. Data: 2014-09-29 12:31
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 304/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7181. Data: 2014-09-29 12:30
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 304/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7182. Data: 2014-09-29 12:30
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 304/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7183. Data: 2014-09-29 12:28
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 303/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7184. Data: 2014-09-29 12:28
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 303/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7185. Data: 2014-09-29 12:28
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 303/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7186. Data: 2014-09-29 12:26
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 302/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7187. Data: 2014-09-29 12:24
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 301/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7188. Data: 2014-09-29 12:24
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 301/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7189. Data: 2014-09-29 12:23
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 301/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7190. Data: 2014-09-29 12:22
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 300/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7191. Data: 2014-09-29 12:21
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 299/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7192. Data: 2014-09-29 12:19
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 298/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7193. Data: 2014-09-29 11:52
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 296/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7194. Data: 2014-09-29 11:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 297/XXXVII/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7195. Data: 2014-09-29 11:50
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała nr 296/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7196. Data: 2014-09-29 11:49
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała nr 296/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.09.2014
Wykonanie: Paweł Wysocki
7197. Data: 2014-09-29 07:40
Dział: Inne > Wybory > Wybory Samorządowe 2014 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Skład i godziny pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach
Wykonanie: Paweł Wysocki
7198. Data: 2014-09-26 23:11
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7199. Data: 2014-09-26 23:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień
7200. Data: 2014-09-26 23:08
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3
Wykonanie: Aleksandra Stepień